Arsenal Konsult

  • Facebook Social Icon

TEENUSED

Alljärgnevalt on loetletud mõned pakutavatest konsultatsiooniteenustest. Võtke palun ühendust kui soovite täpsemat infot!
Kvaliteedijuhtimine

 

- ISO 9001 juhtimissüsteemid

- olemasoleva juhtimissüsteemi korrastamine

- kvaliteedijuhi teenus

- siseauditid

- koolitused: siseaudiitorite koolitus, juhtimissüsteemid, ISO9000-seeria standardid

 

- audit

- ISO9001:2015 standardi nõuetele üleminek

 

Keskkonnajuhtimine

 

- ISO 14001 vastava juhtimissüsteemid

- olemasoleva süsteemi korrastamine

- keskkonnajuhi teenus

- siseauditid

- Koolitused: siseauditid, juhtimissüsteemid, ISO14001

- audit

- ISO 14001:2015 standardi nõuetele üleminek

 

RISKijuhtimine

- riskianalüüsid

- riskijuhtimise tegevusplaanid

- ettevõtete jätkuvusplaanid

- võimaluste analüüs ja kasutamine

- koolitused: riskijuhtimine, riskijuhtimise meetodid

- audit

Projektijuhtimine

- projektide läbiviimine

- projektijuhi teenus

- projektijuhtimissüsteemi loomine

- projektijuhtimissüsteemi korrastamine

- koolitused: projektijuhtimine

Efektiivsus, LEAN, 5S 

 

- LEAN management; juhtimissüsteemi korrastamine

- organisatsiooni parendamine

- 5S protsesside ja alade korrastamine

- ümberkorraldused efektiivsuse märgatavaks tõstmiseks

- koolitused: efektiivsus, LEAN, 5S 

 

- audit

 

Tööohutus

 

- OHSAS 18001- juhtimissüsteemid

- olemasoleva juhtimissüsteemi korrastamine

- töökeskkonnaspetsialisti teenus

- Siseauditid, töökeskkonna sisekontroll

- Koolitused: tööohutusalased koolitused ja nende nõuetekohane dokumenteerimine, OHSAS18001

 

- audit

Tootmisohje, keevitus

- ISO 3834 juhtimisüsteemid

- ISO 1090 juhtimissüsteemid

- koolitused: ISO 1090, ISO 3834

- audit

Coaching & mentorlus

- coaching

- mentorlus

Protsessijuhtimine

 

- protsesside kaardistamine

- protsesside parendamine

- koolitus: protsessijuhtimine

- audit