top of page
architecture-building-business-crane-236

JUHTIMISSÜSTEEMID.   PROTSESSIDE  TÕHUSTAMINE.  STRATEEGILINE JUHTIMINE 

Home: Welcome

MEIE TEENUSED

Siin on välja toodud meie peamised tugevused. Kui on lisaküsimusi, siis kirjuta chatis või kontaktipäringus!

photo-of-golden-cogwheel-on-black-backgr

STANDARDID JA DIREKTIIVID. JUURUTAMINE

 • ISO 9001 - kvaliteedijuhtimine

 • ISO 14001 - keskkonnajuhtimine

 • ISO 45001 - tööohutuse juhtimine

 • ISO 13485 - meditsiiniseadmed

 • ISO 3834 - keevituse kvaliteedinõuded

 • ISO 1090 - teras- ja alumiiniumkonstruktsioonid

 • CE märgistus - Euroopa masinadirektiiv 

DIGITALISEERIMINE

 • Digitaliseerimisprojektid

 • Protsesside kaardistamine - praegu ja tulevik

 • Raiskamiste elimineerimine

 • Protsesside tõhustamine

 • Digilahenduste valik ja rakendamine

 • Projektijuhi teenus

Workers Wearing Helmets and Jackets
Zebra Crossing

STRATEEGILINE JUHTIMINE

 • Strateegia paikapanek

 • Visioon ja eesmärgistamine

 • Strateegia elluviimine - päriselt!

 • Strateegilise juhtimise tööriistad

RISKIJUHTIMINE ja KRIISIJUHTIMINE

 • Riskianalüüsid

 • Riskijuhtimise tegevusplaanid

 • Ettevõtete jätkuvusplaanid

 • Võimaluste analüüs ja kasutamine

 • Kriisiplaanid ja elluviimise juhtimine

Image by Kaleidico
Team Meeting

KOOLITUSED

 • Siseaudiitorite kvaliteedijuhtimise koolitus

 • Juhtimissüsteemid

 • ISO standardid (ISO 9000 seeria, 14001, 45001, 1090, 3834)

 • Efektiivsus. LEAN, 5S, 6sigma

 • Protsessijuhtimine

 • Riskijuhtimine ja riskijuhtimise meetodid

 • Tööohutus

 • Projektijuhtimine

Home: Services
A%20close%20up%20of%20the%20production%2

KVALITEEDI- JA PROTSESSIJUHTIMINE

 • juhtimissüsteemid - KVALITEET, KESKKOND, TÖÖOHUTUS

 • ISO-standardite rakendamine

 • Juhtimissüsteemide korrastamine ja tõhustamine

 • Kvaliteedijuhi teenus, projektijuhi teenus

 • Protsesside kaardistamine

 • Protsesside tõhustamine

 • Audit, siseaudit

MEIE KLIENDID

Käimasolevad ja teostatud projektid

ARSENAL KONSULT on pikaajalise nõustamis- ja juhtimiskogemusega. Oleme oma kogemuse omandanud erinevates Euroopa ja Aasia riikide ettevõtetes. Kliendid, kellega koos töötame, on erinevatest tegevusvaldkondadest, näiteks tootmine (elektroonika, hoonete moodulid, ehituselemendid, metallitööstus, puidutööstus jm), toote- ja tarkvaraarendus, teenindussektor, müük, ehitus ning sertifitseerimine. 

Töötame klientidega lähedalt koos, väärtustame lähteülesandest ühtemoodi arusaamist, läbipaistvat koostööd ning tulemuslikkust. 

SIGICOM AB

Arendus- ja tööstusettevõte

ESTOVER

Piimatööstus

HADES GEODEESIA

Geodeesia, innovaatilised lahendused

BUREAU 

VERITAS

Auditeerimine ja sertifitseerimine

BDA CONSULTING

Ärimentorprogramm, Toote turule toomise meistriklass, Strateegia praktikum, Digitaliseerimise meistriklass

Home: Clients

EAS

Eksperthinnangud

INCAP CORPORATION

Elektroonikatööstus

ETAL GROUP

Arendus- ja tootmisettevõte

DAGÖPLAST

Plastitööstus

PHARMADULE

Ehitised farmaatsiatööstusele

VÕTA ÜHENDUST

Aitäh, et saatsid päringu!

Home: Contact
Sertifikaadid ja tunnustused

SERTIFIKAADID JA TUNNUSTUSED

facebook.png
LinkedIn_logo_initials.png

EFEKTIIVSUS, LEAN, 5S, 6 SIGMA

 • LEAN management; juhtimissüsteemi korrastamine

 • 6 sigma projektid

 • Organisatsiooni parendamine

 • 5S protsesside ja alade korrastamine

 • Timmitud tootmine, timmitud protsessid

 • Ümberkorraldused efektiivsuse märgatavaks tõstmiseks

 • Raiskamiste vähendamine ja kasumi suurendamine

Image by Science in HD
bottom of page